Cilt 35, Sayı 3

İçindekiler

Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçları ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir İnceleme TAM METİN
Doç.Dr. Mehmet Akif OCAK, Şahin GÖKÇEARSLAN, Ebru SOLMAZ, Seher ÖZCAN, Esma Aybike BAYIR
Öğrencilerin Düzlem Dönüşümlerine ait Kavramsal Anlamalarının Geliştirdikleri İç Temsiller Kapsamında İncelenmesi TAM METİN
Hilal Gülkılık, Hasan Hüseyin Uğurlu, Nejla Yürük
Mevcut Biyoloji Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi (Fotosentez Konusu Örneği) TAM METİN
Mustafa ÇEVİK, Tahir ATICI
LAWSON MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN (ÇOKTAN SEÇMELİ VERSİYONU) UYARLANMASI* TAM METİN
Ahmet Volkan YÜZÜAK, İlbilge DÖKME
FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKOLOJİK AYAK İZLERİ ve EKOLOJİK AYAK İZİNİ AZALTMA YOLLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ TAM METİN
emre yıldız, mahmut selvi
Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma TAM METİN
Emine Cabı
Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonlarına Yönelik Temel Göstergeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması TAM METİN
Ünal ÇAKIROĞLU, Seyfullah GÖKOĞLU, Ayça ÇEBİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAM METİN
Aslıhan TÜFEKCİ, Handan KOCABATMAZ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi TAM METİN
Elvan İNCE AKA, Ayşe SERT ÇIBIK
Bilgisayar Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Madde Döngüleri Konusundaki Başarılarına Etkisi TAM METİN
AHMET GÖKMEN, Kemal SOLAK
Öğretmenlerin Okullarına Duygusal Bağlılıklarının Müdürlerin Sosyal Becerileri, Kullandıkları Güç Kaynakları ve Etik Liderlik Davranışları Açısından İncelenmesi TAM METİN
Asım Özdemir
Öğretmen Adaylarının Mantık, Özdeşlik, Tutarlılık, Çelişki Kavramlarını Anlama Düzeyleri TAM METİN
Dilek BAŞERER, EKREM ZİYA DUMAN
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER TAM METİN
ZEHRA TAŞPINAR ŞENER, NESLİHAN BULUT


ISSN: 1301-9058