Sosyal ve Beşeri Bilimler


21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.
--------------------------------------
Adnan Menderes University Institute of Social Sciences Journal’s main purpose is to contribute to the social sciences at national and international level, to create a respected academic ground where scientists working in this field can share the unique and remarkable works.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Dergimiz 2011 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi çatısı altında Eğitim Bilimleri alanında yayın kabul etmekteyken, daha iyi indekslerde taranmak için yönetimimiz tarafından bağımsız şekilde yayın hayatına devam etmesine karar verilerek, Aralık 2014 tarihinden itibaren DergiPark çatısı altında yayın kabulüne başlamıştır. Dergide Eğitim Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış özgün, nitelikli bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Son yıllarda TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı ve Ulusal Dergi Sistemleri (UDS) adını verdiği sistem yürürlüğe konulmuştur. Mevcut çalışmaların değerlendirilme süreci bu web adresinden sürdürülmektedir. Ancak yeni makale başvurularınızı www.dergipark.gov.tr/adyuebd adresinden kabul etmekteyiz. Yapacağınız katkılardan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Yayın Kurulu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayın Yazarlar,

Son yıllarda TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı ve Ulusal Dergi Sistemleri (UDS) adını verdiği sistem yürürlüğe konulmuştur. Mevcut çalışmaların değerlendirilme süreci bu web adresinden sürdürülmektedir. Ancak yeni makale başvurularınızı dergipark.gov.tr/adyusbd adresinden kabul etmekteyiz. Yapacağınız katkılardan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Yayın Kurulu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

 Dergimiz, DergiPark üzerindeki yeni adresinden yayın hayatına devam etmektedir.
Yeni makale göndermek ya da derginin yeni sayısına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Saygılarımızla...

http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Akademik Hassasiyetler

        

        SOSYAL BİLİMLER ALANINDA YAYIN YAPAN "AKADEMİK HASSASİYETLER DERGİSİ" AKADEMİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN ENTELLEKTÜEL BİR DÜŞÜNCE PLATFORMUDUR.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

AKADEMİK SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

AKDENIZ SANAT DERGİSİ

Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınıdır.

Akdeniz-Sanat Dergisi'nin amacı sanat- tasarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve birikimlerini içeren çalışmaları paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Akdeniz-Sanat Dergisi' ne gönderilecek yazıların; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır.

Makalelerin Akdeniz- Sanat Dergisi'nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Akdeniz-Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayımlanır.

 

DUYURULAR: Akdeniz Sanat Dergisi 20 Nisan 2016 tarihi itibarıyle yayınına DergiPark üzerinden devam etmektedir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Ocak ve Ağustos aylarında olmak üzere senede 2 sayı yayımlanır. ALEG, alan eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal veya uluslararası düzeyle bilimsel nitelikteki tüm özgün çalışmalara açıktır.
ÖRNEK MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alphanumeric Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alternatives :Turkish Journal Of International Relations

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Review of the Faculty of Divinity of Amasya University

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

Dergimizin tarandığı indeksler:

EBSCOHOST: Academic Search Complete 

SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini

ASOS Index: Akademia Sosyal Bilimler Indeksi 

TEİ: Türk Eğitim İndeksi 

Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi

İSAM: İslam Araştırmaları Merkezi 

Google Scholar

Akademik Dizin

Journal Index

ACAR Index-Akademik Araştırmalar İndeksi

Scilit


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ISSN:2147-6020), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde 1990 yılından bu yana turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK Ulakbim SBVT (TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı TR Dizin), JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler

 Anka E-Dergi: Teknik ve Sosyal Bilimler aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Özel Eğitim Dergisi ( E-ISSN 2149-8261), Ankara Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide özel eğitim alanında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Art-e Sanat Dergisi

ISSN 1308-2698 // Kasım-Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 31 Ekim,
Mayıs-Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 30 Nisan'dır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ART-SANAT

                           ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ

Yeni Web Sayfası: http://dergipark.gov.tr/iuarts

The New Web Page: http://dergipark.gov.tr/iuarts

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

                            The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index),  the   Arastirmax, the ASOS Index ,the EBSCOhost,  the Index Copernicus, the International Medieval Bibliography (IMB),  the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM.the

                            Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  EBSCOhost, Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

http://dergipark.gov.tr/iuarts

ANNOUNCEMENT/DUYURU 

Art-Sanat Journal will accept articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation,  painting, sculpture, music, theatre, etc. Submission date until 15.06.2016. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System :http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15 haziran 2017 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım, eleştiri.) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2017 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır. 

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

Art-Sanat Journal is a publication of the Department of Art History of the Research Institute of Turkology of the Istanbul University. Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice (January and July) a year. The Journal is published in TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System. The journal accept unpublished articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre, etc., in English or Turkish and in Microsoft Word format. The articles and papers must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 word) and keywords (3-5 word). The articles and papers must be composed in American Sociological Association (ASA) style. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon, Resim, Heykel, Fotoğraf, Müzik, Tiyatro... ve sanatın her alanıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) kabul edilmektedir (web: http://dergipark.gov.tr/iuarts) . Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, haber, tanıtım...) derginin e-mail adreslerine (artsanatjournal@gmail.com, ibrahimces@gmail.com) veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler;Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

                                  THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE

                                          ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR

                    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ –СТАМБУЛ 2016: ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ABD, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Kore, İtalya, Japonya, Rusya, Slovakya ve Türkiye’nin bilimsel işbirliği ile hazırlanan “Aydın Toplumların Uzaktan Eğitim ve Bilim Alanı Oluşturma” adlı projenin “Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” başlıklı VIII. Uluslararası Sanal Forumu: “İstanbul 2016”, 01-06 Ekim 2016 tarihleri arasında, dünya kültür mirasının en önemli kentlerinden biri olan İstanbul’da, ülkemizin en köklü bilim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenmektedir. Uluslararası Foruma kabul edilmiş farklı ülkelerden (Güney Kore, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Makedonya, İtalya, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Türkiye)  bilim adamlarına ait 106 bildiri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü  Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat dergisi özel sayısında yayınlanmıştır.

ART-SANAT 2016/ SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (PDF)

ART-SANAT 2016/ ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR ÖZEL SAYISI (PDF)

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemleri (Özel Sayı)

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems (Special Issue)

PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi'nde yayınlandı.  

HISTART'15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. The selected papers presented at HISTART’15 have been published in Art-Sanat Journal.

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems) 

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR 

Sayı/Issue: 7-2017 (PDF)

Sayı/Issue: 7-2017 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (PDF)

SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (OPEN JOURNAL SYSTEMS)

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems) 

 Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

 Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems) 

 İLETİŞİM/ CONTACT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://dergipark.gov.tr/iuarts

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) (web)

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551 (web)

http://artsanatjournal.art-archaeology.org (web)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html (web)

Facebook

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University

Prof. Dr. Fikret Turan

DERGİ KURUCUSU/ FOUNDER OF JOURNAL

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

EDİTÖRLER / EDITORS IN CHIEF

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Dr. Hande Günözü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ/ MANAGING EDITORS

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Dr. Hande Günözü

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

 Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

TÜRKÇE REDAKSİYON/TURKISH REDACTION

M.A. Burcu Atalas Hergül

M.A. Çağlayan Hergül

İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION

 M.A. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Chief Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

                                                                    Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın,

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,

Prof. Dr. Uğur Tanyeli,  Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Dr. Hande Günözü,

M.A. Nazlı Miraç Ümit, M.A. Burcu Atalas Hergül, M.A. Çağlayan Hergül

                                                                       HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD                                                                   

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli,

Prof. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Assoc. Prof. Emine Naza Dönmez,

Assoc. Prof. Şevket Dönmez, Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe, Assoc. Prof. Simge Özer Pınarbaşı,

Assoc. Prof. İnci Yakut, Assist. Prof. Seda Ayvazoğlu, Assist. Prof. Cenk Berkan, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,

Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Assist. Prof. Belgin Demirsar Arlı,

Assist. Prof. Hatice Günseli Demirkol,  Assist. Prof. Elif Varol Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu,

Assist. Prof. Işıl Özsait Kocabaş, Assist. Prof. Görkem Kutluer, Assist. Prof. Alev Erkmen Özhekim, 

Assist. Prof. Ayça Tiryaki,Assist. Prof. Filiz Adıgüzel Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz, Assist. Prof. Burhan Yılmaz, 

Assist. Prof. Serap Yüzgüller, Assist. Prof. Mehmet Fevzi Uğuryol, Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev, 

Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz, Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, M.A. Suna Canan Aydın Altay, M.A. Nazlı Miraç Ümit, 

                                                         M.A. Gülseren Dikilitaş, M.A. Çağlayan Hergül, M. A. Seda Tulgar, Lect. Lola Kadirova Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz   

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artium

ARTiUM (ISSN : 2147-6683), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin hakemli bir yayın organıdır. ARTiUM, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı bilim dallarının yanı sıra insan-çevre ilişkileri, tasarım ve yapım konularında araştırma makalelerini, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar.

ARTİUM, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 2013 yılından bu yana yılda iki kez (Şubat ve Ağustos aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergimiz, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 2015 yılından itibaren her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Artvin Çoruh ÜniversitesiUluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

İndeksler: Dergimizin veri tabanlarında taranması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ASIA MINOR STUDIES

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir. Dergimize makale gönderimi http://dergipark.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. 

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco,Ceeol, CopernicusDrji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax, Acarindex ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU : 0533 493 8811                      Dr. M. Ali YILDIRIM: 505 664 2412

asiaminorstudies@hotmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

ISSN:1302-2938

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • DOAJ
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk İletişim Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki defa yayınlanır. Yayın ilkeleri konusunda ayrıntılara 'Site Hakkında' menüsü altından ulaşılabılır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Avrasya İncelemeleri DergisiDergimiz Dergi Park sistemine taşınmıştır, yeni web sayfasına ulaşmak için:

http://dergipark.gov.tr/iuavid

 

For the AVİDs' new website, please visit: 

http://dergipark.gov.tr/iuavid

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından basılı materyal ve e-dergi olarak yayınlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel bir dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli ulusal bir dergidir. Dergide özgün bilimsel araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Bu dergide makale yayımlatmak veya hakem sürecini başlatmak için herhangi bir ücret talep edilmez.

This journal does not require any charges during publication or review process of articles. 

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/buefad ADRESİNE TAŞINMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ BU ADRESE YÜKLEYİNİZ. 


 

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/buefad ADRESİNE TAŞINMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ BU ADRESE YÜKLEYİNİZ. 


 

DERGİMİZ http://dergipark.gov.tr/buefad ADRESİNE TAŞINMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ BU ADRESE YÜKLEYİNİZ. 


 

 

  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi  6 ayda bir yayınlanan ULAKBİM DERGİ PARK ve EBSCO alan endeksleri tarafından taranan bilimsel hakemli bir dergidir.

Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ

İşlemler:

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır. Bu alanlar arasında eğitimde psikolojik hizmetler ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık; erken çocukluk ya da okul-öncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitim yönetimi, denetimi, felsefesi, tarihi ve politikaları; fen bilimleri ve matematik eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim; eğitimde kullanılan ölçme, değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme yer alır.

Dergide American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Tüm yazılar APA yayım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak editöre (haznedab@boun.edu.tr) gönderilmelidir.  Yazı göndermede izlenmesi gereken kurallarahttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/buje/about/submissions adresinden ulaşabilirsiniz.


Derginin Sorumlu Sahibi

Prof. Dr. Emine Erktin, Eğitim Fakültesi Dekanı, Boğaziçi Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali Baykal, Bahçeşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Giray Berberoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Kathy Cabe Trundle, North Carolina State Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Seran Doğançay-Aktuna Southern Illinois Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Athanasios Gagatsis, Cyprus Üniversitesi, Nicosia, KIBRIS

Prof. Dr. Samuel T. Gladding, Wake Forest Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Allen E. Ivey, Massachusetts Üniversitesi, Amherst, ABD

Prof. Dr. Gabriele Kaiser, Hamburg Üniversitesi, ALMANYA

Prof. Dr. Kirsti Lonka, Helsinki Üniversitesi, FİNLANDİYA

Prof. Dr. Fadia Nasser-Abu Alhija, Tel Aviv Üniversitesi, İSRAİL

Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Burhan Öğüt, American Institutes for Research, ABD

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. David Williamson Shaffer, Wisconsin Üniversitesi, Madison, ABD

Prof. Dr. Güzver Yıldıran, Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE

 

Editör

Prof. Dr. Belma Haznedar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye, bujed@boun.edu.tr

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşenur Toğrol, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Adadan, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Sumru Akcan, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Özel, İlköğretim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Diler Öner, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet-Şekerler, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

 

İngilizce Metin Düzeltmeni

Dr. Judy Monthie-Doyum, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi.

 

İletişim için

Prof. Dr. Belma Haznedar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye.
Tel: (212) 359 69 03 Faks: (212) 257 50 36
e-posta: haznedab@boun.edu.tr)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayınıdır.

Editör
Doç.Dr. Fatih M. Dervişoğlu
Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
TR-58140 SİVAS / TÜRKİYE

Telefon: +346 2191010 / 1880
Faks: +346 2191224
E-posta: cuefdergi@gmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Doç.Dr.Mehtap ERDOĞAN TAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 58140 Sivas, Türkiye

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi


YENİ WEB SAYFAMIZ AÇILDI, BAŞVURULARIN  YENİ SAYFAMIZDAN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.       

 

http://dergipark.gov.tr/cuid

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Current Research in Education

DERGİMİZ 31.10.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DERGİPARK UDS SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÇALIŞMALARINIZI KABUL EDECEKTİR. YENİ SİSTEM İÇİN:

http://dergipark.gov.tr/crd LİNKİNİ KULLANINIZ.

Current Research in Education Dergisi eğitim bilimleri alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.aizonia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

2015 yılı dergi istatistikleri:

Kabul oranı: %54

Değerlendirme süresi (gün): 64

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 37

Current Research in Education dergisi 2. sayısını incelemek için linki tıklayınız  PDF

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Current Research in Social Sciences

DERGİMİZ 31.10.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DERGİPARK UDS SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÇALIŞMALARINIZI KABUL EDECEKTİR. YENİ SİSTEM İÇİN:

http://dergipark.gov.tr/curesosc LİNKİNİ KULLANINIZ.

 

Current Research in Social Science, dil bilim, edebiyat ve tarih alanlarında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi yılda 3 kez yayınlanmaktadır.

2015 yılı dergi istatistikleri:

Kabul oranı: %67

Değerlendirme süresi (gün): 20 

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 43 


Current Research in Social Sciences dergisinin 3. Cilt 1. Sayısı Fars Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalar ile yayına çıkacaktır.

Sayı Editörü: İlerleyen günlerde duyurulacaktır.

 

 

2. cilt 2. sayıyı incelemek için linki tıklayınız  PDF

2. cilt 1. sayıyı incelemek için linki tıklayınız  PDF

1. cilt 3. sayıyı incelemek için linki tıklayınız  PDF

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

ÖNEMLİ DUYURU / IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Sayın Okuyucularımız ve Yazarlarımız, 

DEAD (Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi), yapılan genel adres değişikliği nedeniyle farklı bir adrese taşınmıştır. Yeni yazılarınızı http://dergipark.gov.tr/jlere adresinden kayıt yaparak gönderebilirsiniz. 

 

Dear Rearders and Authors, 

JLERE (Language Education and Research), due to a general adress change, has moved to a new adress. Therefore, you are kindly asked to send your manuscript through http://dergipark.gov.tr/jlere 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, tüm düzeylerde anadili ve yabancı/ikinci dil eğitimi ve öğretimi;genel/uygulamalı dilbilim ve Türkoloji ile ilgili makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda dergiye dil eğitimi ve dil araştırmalarıyla ilgili her konuda Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış kuramsal ve uygulamalı, özgün ve bilimsel çalışmalar gönderilebilir. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine Uygunluk

Dergimize gönderilecek olan makaleler 2017 yılının Akademik Teşvik Ödeneği başvurularında puanlanabilecektir. Dergimiz uluslararası indekslerde taranan hakemli dergi konumundadır.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), SISResearchBibThe Linguist List, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlenmektedir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil ve Edebiyat Dergisi

                                Yılda iki kez

(Ocak-Temmuz)

yayınlanır.

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MLA International Bibliography ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is indexed by MLA International Bibliography and EBSCO.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dilbilim Araştırmaları Dergisi

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir. Yılda iki sayı yayınlamaktadır. 

Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergi aynı zamanda Avrasya ve dünyadaki tehlike altındaki dillerle ilgili çalışmalara da yer vermeyi hedefler. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanı ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ hakemli bir yayındır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)/TR Dizin, Linguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) ve EBSCOhost'un konuyla ilgili veritabanlarına dahil edilmiştir. 

 

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Journal of Linguistics Research) is an academic journal that has been published since 1990. It is published biannually. 

The main goal of the journal is to support the development of research in general linguistics in Turkey by encouraging contributions of high scientific quality. The journal also invites contributions on issues pertaining to various aspects of language that would be of interest to a broad range of readers and aims to be a platform of discussion on such topics. 

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is mainly but not exclusively devoted to problems of contemporary linguistics in Turkish and other Turkic languages. It also welcomes work on endangered languages in EuroAsia or elsewhere in the world. It publishes papers written in Turkish or English both in theoretical and applied linguistics. The only criteria for the selection of papers for publication is originality and scholarly standing. The journal does not require a particular theoretical orientation and it does not commit itself to a specific area of linguistics.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ is a peer-reviewed journal.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is indexed/included in TÜBİTAK's (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Social Sciences and Humanities Database (SBVT)/TR IndexLinguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) and EBSCOhost (relevant databases). 


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2009 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergide orjinal ve akademik makalelere yer verilmektedir. Yayın konuları, deniz işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik, lojistik mühendisliği, ulaştırma, ve denizcilik ile ilgili alanları kapsamaktadır.

Denizcilik Fakültesi Dergisi, uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir.  Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanmaktadır.

Denizcilik Fakültesi Dergisi (Maritime Faculty Journal; ISSN: 1309-4246, E-ISSN: 2458-9942), basılı ve elektronik ortamda yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Doğu Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Akademik Yayın Organı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Education Reform Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Education Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Eğitim Dergisi

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizin yayın dili TÜRKÇE'dir. 

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Not. 

Dergimiz 2015 yılından itibaren ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

2016 yılında itibaren yayınlanacak  makalelerde, İngilizce geniş özet istenecektir.

!!! ÖNEMLİ DUYURU !!!  

Dergipark Dergi Yönetim Sisteminin değişmesinden dolayı makalelerinizi 01.12.2016 tarihinden itibaren http://dergipark.gov.tr/egeefd adresinden yüklemeniz gerekmektedir. 

Sahibi
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Alan Editörleri
Doç. Dr. Esin ŞAHİN PEKMEZ
Yrd. Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi uluslararası ilişkiler, ekonomi ve işletma alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara hitap eden ve ilgili alanlarda politika ve uygulama araştırmalarına yer veren bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi

 

ELECTRONİC JOURNAL OF OCCUPATIONAL IMPROVEMENT and RESEARCH 2016 Cilt 4 Sayı 1

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eleştirel Bakış Dergisi (Journal of Critical Analysis)

Eleştirel Bakış Dergisi (Journal of Critical Analysis)

Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yılda iki kez yayınlanan, hakemli, ULAKBİM, EconLit, EBSCOhost, ProQuest ve SOBIAD veritabanlarında indekslenen bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

ERCİYES SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DUYURU

Eski sistem üzerinde yer alan makalelerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Bundan sonraki süreçte dergimize yeni makale gönderimi dergipark.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, spor psikolojisi, hareket ve antrenman bilimi, fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, spor yönetimi ve rekreasyon, eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, eğitim felsefesi, müzik eğitimi, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, kimya eğitimi, fizik eğitimi, sosyal bilimler, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkin eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, resim eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim yönetimi-denetimi-planlaması ve ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretim, mesleki ve teknik eğitim, halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme, eğitim hukuku, eğitim ekonomisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi, öğretim süreçleri, eğitimde araştırma yöntemleri, sosyal bilgiler eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi alanlarında özgün bilimsel araştırmaları yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için son başvuru tarihi 1 Mart, Aralık sayısı için son başvuru tarihi 1 Ekim'dir.

Editörler

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirin.

 

Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN:2148-7758

e-ISSN:2148-7510

 

Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

 

 

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerde de taranacaktır.

 

 

 

Open Access Journals Search Engine (OAJSE)

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Sahibi  Doç. Dr. Ayhan DÖNER;  sorumlu müdürü Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesi, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

European Journal of Physics Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Yönetimi ve Liderliği Araştırmaları (EYLA)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında 

•Özgün bilimsel araştırmalara,
•Metodolojik gelişmelere,
•Tartışma yazılarına,
•Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
•Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
 

Eğitimde ve Psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Fine Arts

DOI: 10.12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, spor bilimleri alanındaki nitelikli yazıları yayınlamaya adanmış disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Global Journal of Economics and Business Studies

GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz INDEX COPERNICUS, ASOSINDEX ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır.

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.
 4. Kitap tanıtımı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) TR DİZİN (ULAKBİM), EBSCOhost, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, SOBİAD, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güvenlik ve Toplum Dergisi

  

Güvenlik ve Toplum Dergisi yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide, güvenlik ve toplum kavramlarının ortak alanında yer alan nicel ve nitel araştırma makalelerine yer verilmektedir. Dergi, güvenlik alanının çeşitli kesimlerini (kanun uygulayıcıları, akademisyenleri, analistleri ve güvenlik politikasına yön verenleri) aynı düzlemde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.   Derginin başlıca odaklandığı alanlar aşağıdaki gibidir:

Kamu düzeni ve güvenliği

Güvenlik politikaları

Güvenlik reformu

Güvenlik yönetimi ve eğitimi

Güvenlik strateji ve taktikleri

Uluslararası karşılaştırmalı politika ve uygulamalar

Güvenlik ve insan hakları/özgürlükleri

Suç önleme ve suçla mücadele

Ceza adaleti

 

İlk sayımıza buradan ulaşabilirsiniz

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

 

ISSN: 1300-9206

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (HÜNER) hoşgeldiniz. Dergimiz 2015 yılında hayata geçmiş olup eğitim bilimi alanına ilişkin özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermekte ve  yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

 

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Odak ve kapsam

Dergimiz, Eğitim Bilimi alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı bilimsel ve hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması  gerekmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen  makalelerinin yayım haklarını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme süreci

Dergimizde, yayın kurulu tarafından değerlendirme sürecine kabul edilen makaleler için hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde makale üç farklı hakeme gönderilir.  Hakemlerden gelen değerlendirme raporları yayın kurulunda görüşülerek  makalenin yayımlanması konusunda nihai karar verilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın Kurulu

Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Emine ERDEM, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Gülşen AVCI, Mersin Üniversitesi
Dr. Handan DEVECİ, Anadolu Üniversitesi 
Dr. Hülya KELECİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Dr. İsmail GÜVEN, Ankara Üniversitesi
Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Mustafa BALOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Mübeccel Sara GÖNEN, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Niyazi Özer, İnönü Üniversitesi
Dr. Özay KARADAĞ, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Türkan ARGON, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Ülkü ESER ÜNALDI, Gazi Üniversitesi 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2147-088X

İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Humanities Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) ISSN: 2458-8636

                        

KIYMETLİ ARAŞTIRMACILAR!

DERGİPARK SİSTEMİ, YENİ BİR VERİTABANI OLAN

HTTP://DERGİPARK.GOV.TR/HİKMET

ADRESİNE TAŞINDIĞI İÇİN MEVCUT KULLANICI İŞLEMLERİ DE DÂHİL

OLMAK ÜZERE HİKMET - AKADEMİK EDEBİYAT DERGİSİ'NE

ÜYELİK VE MAKALE GÖNDERİM İŞLEMLERİ

BU YENİ ADRES ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

TÜM ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Electronic Journal of Environmental Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Academic Research in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Active Learning

'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen akademik bir dergidir, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

'International Journal of Active Learning' farklı kurum ve ülkelerden gönderilen çalışmaları da kabul etmektedir.

ISSN-0103131

Saygılarımızla…

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Contemporary Educational Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) is a peer-reviewed scholarly online journal. The IJEMST is published quarterly in January, April, July and October. The IJEMST welcomes any papers on math education, science education and educational technology using techniques from and applications in any technical knowledge domain: original theoretical works, literature reviews, research reports, social issues, psychological issues, curricula, learning environments, research in an educational context, book reviews, and review articles. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the IJEMST.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Educational Researchers

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Health Management and Tourism

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Innovative Strategical Social Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Kurdish Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Political Science Researches

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Social Academia

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Social and Related Science (IJSORES)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Social Sciences and Education Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Review of Economics and Management

International Review of Economics and Management (IREM) is an international, refereed academic journal, serving as a platform for debate in all fields of economics, management, finance and business. A principal objective is to promote pluralism in the covered fields and to provide fast access to high-quality papers. With this purpose, it follows “Open-Access” policy: all journal content is freely available. The research submitted for publication could be theoretical or empirical in nature. Survey papers are also welcome, provided that they have required quality. The journal is published biannually. Any paper submitted to International Review of Economics and Management should NOT be under consideration for publication at another journal. All submitted papers must also represent original work, and should fully reference and describe all prior work. Manuscripts could be submitted in English or Turkish. In line with our “Open Access” policy, we do not require any submission fee for publication.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Istanbul Journal of Open and Distance Education

IJODE is open to articles and book reviews in the scope of all open and distance education discipline or interdisciplinary kinds of forms. We invite scholars to submit research papers, articles, case studies and book reviews for the topics, such as Technology-assisted learning, computer based training, computer-aided instruction or computer assisted instruction, internet-based training, Web-based training, online training, virtual training, virtual learning environments, M-learning, digital education, education on social networking, massive online open courses, game-based learning, active learning, content design, e-assessment, mobile applications, e-video, the quality of open and distance education and accreditation etc

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Balkan Libraries Union

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Abstracting and Indexing : Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichs, DRJI, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin,  Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service tarafından dizinlenmektedir.

 

 

 

Diğer indeksler için başvu

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. ile lisanslanmıştır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

JEF uluslararası, disiplinlerarası ve yılda 2 kere yayımlanan hakemli bir eğitim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

International, interdisciplinary and biannually published, peer-reviewed journal of education. The language of the JEF is English.

Dizinlenme / Abstracting and Indexing:

TUBİTAK ULAKBİM National Index, Ani Journal Index, DOAJ Directory of Open Access Journals, ASOS Index, ProQuest Science Journals, Arastirmax Bilimsel Yayın Indeksi, Akademik Dizin, Research Bible.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of European Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of History and Future

Dergi Hakkında
Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi) Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri sahalarında alanına katkı yapmayı hedefleyen özgün eserlerin, ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla gelişen bir yayın aracıdır. İlk sayısını Aralık 2015’de çıkaran dergimiz, yılda üç kez Aralık, Nisan, Ağustos aylarında yayımlanan ve hem Türkçe hem de İngilizce yazılara yer veren hakemli bir dergidir. Dergimiz, insana ve topluma dair problemleri ele alan özgün ve eleştirel çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler, beşeri bilimler ve dini ilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Yayım sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan maddi bir beklenti içinde olmadan, telif haklarına saygı göstererek bu hakların daima yazara ait olduğu fikrini benimseyerek ve açık erişim politikasından taviz vermeden hareket eden dergimiz, gün geçtikçe indexlenme oranını artırmaktadır. ULAKBİM üyesi olan dergimiz, yayınladığı eserlere DOİ adresi ekleme hakkına kavuşmuştur.
 
 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Physical Education and Sport Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Social Studies Education Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Sport and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Tourism Theory and Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Tourismology

Tourismology targets tourism and travel related as well as multi disciplinary manuscripts. The coverage of the journal includes but is not limited to, tourism development, sustainability of tourism, tourism marketing, tourist and traveller behavior, tourism industry, hospitality, gastronomy, transportation, attractions, tourism sosciology, technology, tourism planning and development, leisure studies, organizational aspects and management of tourism facilities.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Transportation and Logistics

Journal of Transportation and Logistics (JTL) is a new multidisciplinary and semi-annual published official journal of Istanbul University, The School of Transportation and Logistics. The aim of the journal is to disseminate the new ideas on the issues and problems faced by transportation and logistics industry which becomes irrevocable for the global economy. JTL provides academicians and practitioners with a dynamic platform to discuss and analyze the new issues for transportation and logistics. It presents an independent, original and elaborated analysis to facilitate the interchange of information about logistics and supply chain management among business planners and researchers on a world-wide basis as well as a platform for new thinking on the problems and techniques of logistics and supply chain management. Academicians and practitioners are invited to submit articles, research papers, case studies and review articles that progress the science and practice of transportation, logistics and supply chain management. While articles in any area of transportation, logistics or supply chain management are welcomed, the editors are especially interested in those dealing with managerial applications of theory and technique. Articles which provide guidelines for framing, interpreting or implementing the transport and logistics process in the supply chain are of particular interest. Thus, subjects covered in this journal may include business; entrepreneurship; management and accounting; corporate governance; customer relationship management (CRM); marketing; human resources management; economics, finance, business & industry; industry & industrial studies; logistics; inbound and outbound logistics; supply chain management; transport industries; green logistics; reverse logistics; humanitarian logistics; sustainability; city logistics. All articles are anonymously reviewed for publication by referees who look for original ideas that are clearly presented.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Yaşar University

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

KADANS Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS
Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın akademik bir yayını olan KADANS - Müzik ve Müzikoloji Dergisi, müzik ve müzikbilim konularını ilgilendiren ve aralarında tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik psikolojisi, bilişsel müzikoloji, müzikal analiz, organoloji, icra yöntem ve usulleri, müzik estetiği, popüler müzik ve kültürleri, çağdaş müzik, müzik terapisi, nöromüzikoloji, psikoakustik ve müzikal semiyolojinin de bulunduğu her alanda araştırmaların yayınlandığı, müzikolojik makalelerin yanı sıra kitap ve işitsel/görsel yayın inceleme-eleştirilerine de yer veren bir hakemli dergidir.

 

KADANS
Academic Music Journal of Mersin University

KADANS - Journal of Music and Musicology, as an academic publication of Mersin University State Conservatory, publishes scholarly inquiries from all fields of music and musicology including historical musicology, ethnomusicology, music psychology, cognitive musicology, musical analysis, organology, performance practices, music aesthetics, popular music and cultures, contemporary music, music therapy, neuromusicology, psychoacoustics, musical semiotics and etc. as well as books and/or audio/visual publications reviews.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayınlanmaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAU İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
KAU İİBF Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.
Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.
Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak ULAKBIM DergiPark sistemi üzerinden değerlendirmeye sunulması gerekmektedir.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi,EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin endekslerince taranmakta, ULAKBIM tarafından izlenmektedir.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mart ve Eylül) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi, Crossref, Open Academic Journals Index, International Institute of Organized Research (I2OR), MLA International BibliographyCiteFactorAdvanced Sciences Index, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asos Index)Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex)AkademicKeys ve Scientific Indexing Services tarafından taranmaktadır. 

 

ISSN (basılı)  : 2149-9527 

ISSN (çevrimiçi): 2149-9101

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) online olarak yayınlanan hakemli bir dergidir (ISSN: 2536-4464).

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kilikya Felsefe Dergisi

Yazı Çağrısı / Call for Paper

Kilikya Felsefe Dergisi Yayın Hayatına Başlamıştır. Nisan 2015’te yayımlanacak ikinci sayı için yazı kabul edilmektedir.

Cilicia Journal of Philosophy accepts contributions for the second issue which will be published on April, 2015.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerli araştırmacılar;

UDS Dergipark sistemine geçiş yaptığımızdan dolayı 15.12.2016 tarihinden itibaren makalelerinizi "http://dergipark.gov.tr/kusbd" sitesini kullanarak gönderebilirsiniz. Bu tarihten itibaren 2017 Temmuz sayısı için makalelerimizin editöryal sürecini bu site üzerinden gerçekleştireceğiz.Değerli araştırmacılar,

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak çıkarılan Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergi, tüm sosyal bilimlere açıktır.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HAKEMLİ olup, ASOS ve Türk Eğitim İndekslerinde taranmaktadır. 

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına sahiptir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler yayımlanmamış olmak  ve sunulduğu toplantı belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler önce tüm süreçlerden sorumlu olan editör ve alan editörleri (yayın kurulu) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir ve uygun olduğuna karar verilenler alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale yazar/yazarları tarafından geri çekilebilir.  Editörler kurulu hakemlerin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir. 

Dergiye gönderilecek araştırmaların /makalelerin "Makale Gönderme" başlığının altında yer alan YAZIM KURALLARINA UYUM göstermesi gerekir. 

Makalenin içinde adınız, soyadınız, unvanınız ve çalıştığınız kuruma ilişkin bilgi olmaması gerekir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Türkçe dışındaki dillerde makalelerin yayınlanması Editörler Kurulunun yetkisindedir. Diğer dillerde yayımlanması halinde 800-1000 kelimelik Türkçe geniş özet verilmelidir.

 

ISSN:2146-2879

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir; Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir. EBSCO Uluslararası İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.
“Journal of The Faculty of Divinity” is a peer-reviewed academic journal of Marmara University, Faculty of Divinity. It is published every six months. All the opinions written in the articles are under responsibilities of the authors and it does not mean that they are adopted by the board. The Editorial Board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentence, without prejudice to the essence of summer. The published contents in the articles cannot be used without being cited. The journal is scanned by EBSCO International Index, ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.

          

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Medeniyet Sanat "Sanat ve Tasarım Dergisi"

Yılda iki kere yayınlanacak olan Medeniyet Sanat hakemli dergisinde; Fotoğraf, İnteraktif Medya Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarım, Görsel Tasarım ve Kültür Eleştirisi, Sinema, Müzikoloji, Müzik Teorisi, Tiyatro, Türk Din Musikisi ve Türk Musikisi alanlarındaki bilimsel makale, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilecek.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

DergiPark yeni bir platform olusturdugundan makale kabullerini buradan degil yeni platform uzerinden almaktayiz. Makale gonderimleriniz icin lutfen asagidaki linki kullaniniz. Ilginiz icin tesekkur ederiz. 

http://dergipark.gov.tr/maeuefd

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi ulusal hakemli bir dergidir.  Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır. Arşivde bulunan eski sayılara ait çalışmalara erişim için dergi dili sağ sütunda bulunan dil seçeneği aracılığıyla Türkiye Türkçesi yapılmalıdır.

Tarandığı Ulusal İndexler; ULAKBİM, Akademik Türk Dergileri İndexi

Tarandığı Uluslararsı İndexler; DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI)

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 2009 yılında yayın hayatına başlamış olup, 6 farklı üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanlarında yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma ve derleme makaleleri yanında çevirilere de yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca olan dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez online olarak yayınlanmaktadır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergipark sisteminin artık bu platformda TUBITAK trafından desteklenmeyecek olmasından dolayı bu sayfadan yeni makale girişi yapılamamktadır. 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi olarak yeni platformdaki sayfamızı etkinleştirip aşağıdaki adresten yeni makale taleplerini en kısa sürede alacağımızı bildiririz. 

http://dergipark.gov.tr/mersinefd

 

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Communication Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Muhafazakar Düşünce Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MUKADDİME

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖNEMLİ DUYURU

Dergimize yeni makale kabulü yeniden başlamıştır.

Dergimize ev sahipliği yapan Dergipark ADS'den (Açık Dergi Sistemi) UDS'ye (Ulakbim Dergi Sistemi) geçiş yapmıştır. Bu geçiş sonrasında dergimize yayınlarınızı yüklemek için http://dergipark.gov.tr/mkusbed adresindeki için UDS sayfamızı ziyaret ediniz.

Yeni UDS sisteminde de eski giriş bilgileriniz (e-posta adresi ve şifre) kullanılmaktadır. Eğer sisteme girişte sorun yaşarsanız (ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr) adresine e-posta göndererek yardım alabilirsiniz.

Sisteme giriş sorunları dergimize özgü olmayıp, Dergipark ev sahipliğindeki bütün dergiler için geçerlidir. Sisteme bir kez giriş yaptığınızda Dergipark ev sahipliğindeki bütün dergilere erişim sağlayabileceksiniz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez (Mart, Haziran Eylül ve Aralık) yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekekmektedir.

Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınızı öncelikle yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

http://dergipark.gov.tr/muefd

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergipark.gov.tr/muefd

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.

Mülkiye Dergisi'nin gelecek sayıları önümüzdeki bir sene içerisinde ülke gündemi ile sosyal bilimler literatürünün ortaklaşa nabzını tutacak bir perspektifle, temalar etrafında, oluşturulacaktır. Böylelikle bir sayı tek bir konu ile kısıtlı olmayacak ve dergiye gelen farklı alanlardaki yazılar gecikmeden okurların dikkatine sunulabilecektir.

Erişim Politikası:

Mülkiye Dergisi'nin 1965'ten itibaren son altı ay hariç tüm sayıları dergimizin web sitesinde erişime açılmış olup, yalnızca bir iki dakikanızı ayırıp siteye kayıt olarak yaklaşık 280 sayıya tam metin olarak ücretsiz erişebilirsiniz

Mülkiye Dergisi'nin erişime açık içeriğine ulaşabilmek için siteye kayıt yaptırmak gereklidir.Mülkiye Dergisi'nde yayımlanan hakemli makaleleler sayı yayınlanma tarihinden 6 ay sonra erişime tamamen açılır. Derginin diğer bölümleri yayınlandıkları tarihten itibaren erişime açıktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEÜİFD), uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Haziran/Aralık) yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Ocak-Temmuz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Dergi aşağıdaki indeksler tarafından taranır.

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) (Journal of Ottoman Civilization Studies) 2015 yılında yayın hayatına başlamış Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’nde yayımlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’ne aittir.

OSMED, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi


Politik, Ekonomik, Finansal Analiz Dergisine Hoşgeldiniz!

Uluslararası dergi niteliği taşıyan Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz (PEFA) Dergisi yayın hayatına başladığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Dergimizde ekonomik ya da finansal analizlerin, ekonometrik modellerin, politik yorum ve stratejik araştırmaların yoğunluklu olduğu çalışmalar yayınlanmaktadır. PEFA’da ayrıca sosyal bilimlerin diğer alanlarından gönderilen makaleler de yayınlanmak üzere değerlendirilmeye kabul edilmektedir. Yazarlar, PEFA Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergimize katkıda bulunabilirler. Gönderilen makalelerin daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergimiz yılda iki defa (Ocak ve Haziran) yayınlanmaktadır. Ancak yoğun ilgi nedeniyle kısa süre içerisinde üçer aylık dönemlerde yayınlanma planları yapılmaktadır.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir. Bu sayede etkin bir değerlendirme süreci sonucunda makale sahibine en uygun tavsiyeler verilebilmektedir. Dergi yönetimi olarak amacımız yayın sahiplerinin saygınlığının en yüksek düzeyde algılanmasını sağlayacak yayın politikasını belirlemektir.

Editör Kurulu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

Psikoloji Çalışmaları'nın Kasım 2016 itibariyle yeni yayın adresi http://dergipark.gov.tr/iupcd olmuştur.

Bu tarihten sonraki makale başvuru, değerledirme ve yayını ile güncel sayılar için lütfen yeni adresimizi ziyaret ediniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Qualitative Studies

DOI: 10.12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

RIHLE Dergisi | Eşyanın Anlamına... Varlığın Hakikatine... Köklerimize...

Rıhle Dergisi

Rıhle   Dergisi     2008      yılında     “Din   ve   Değişim“     kapak    konulu ilk sayısından itibaren, varlık bilincimizi Ehl-i Sünnet itikadı ile ihya etmeyi amaçlayan akademik bir dergidir.  Dergimizde neşredilen makaleler, Arapça ve İngilizce özetleri ile yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya University Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Önemli DUYURU!!!

Dergimiz gönderi kabulüne yeni sistem üzerinden devam edecektir. Gönderi yapmak isteyen yazarların http://dergipark.gov.tr/sakaifd linki üzerinden gönderi yapmaları gerekmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Savunma Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SDU International Journal of Educational Studies

Dergi Hakkında

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU International Journal of Educational Studies, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir.

Abstracting and Indexing: Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Türk Eğitim İndeksi (TEI), Google Scholar

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

ISSN:2148-9068

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda yer almaktadır.  
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siyer Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Social Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilimler Dergisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimize gönderilen çalışmalar, alanında uzman hakemler tarafından incelendikten sonra uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazım kurallarına ilişkin bilgilere dergimizin son kısmında yer verilmiştir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilimler Dergisi

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoekonomi

Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Konferansları

Genel Bilgi

Sosyoloji Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Farklı alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin, kuramsal ve saha araştırmalarına dayanan araştırmalarını yayınlar. ISSN: 1304-0243, E-ISSN: 2458-8245

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyolojik Düşün

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Dergisi 1991 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. Derginin gelecek sayılarında okur mektubu, olgu sunumu, kitap incelemesi gibi konulara da yer verilecektir.

   Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaların sonuçlarını okurla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm yolları önermek, alana ilişkin son gelişmeleri derinlemesine inceleyerek ortaya çıkan derleme makaleleri hedef kitle ile paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef; araştırmacıların merak ederek buldukları bilimsel verileri ve düşüncelerini okurla paylaşmak, insanın sağlıklı gelişimi, nitelikli yaşam için gerekli olan eğitimi ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Spor Bilimleri Dergisi (SBD) ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda (SBVT) yer almaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Tarih Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarih İncelemeleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The International Journal of Human and Behavioral Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies

WWW.JEMSOS.COM / http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jemsos/index


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Journal of International Scientific Researches

The Journal of International Scientific Researches

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez, 6 ayda bir yayınlanan hakemli ve süreli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide öne sürülen fikirler makale yazarına aittir. Toros University Social Sciences Jornal is a refereed and periodical joırnal published twice a year and once every six months.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi (Trakya EFD), 2011 yılında yayın hayatına başlamış hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayınlanır.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı - 2015 Cilt-5 Sayı-1), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir. 

USOS2016'da yer alan araştırmalar kapsayan özel sayı dergimizce çıkarılacaktır.

SON SAYI - Cilt 7, Sayı 1 (2017)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish History Education Journal

       Turkish History Education Journal (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Dergimiz, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır.

       TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Forestry

ISSN: 2149-2174
e-ISSN: 2149-3898

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Sport and Exercise

The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE) is published 3 times a year by the Department of Physical Education and Sport Science, Selcuk University. It is a refereed international journal. The journal accepts articles of a high standard on various aspects of the physical education and sport sciences; movement and training, coaching, sport-health, physiology, anatomy, biochemistry, sociology, psychology, biomechanics, kinanthropometry, sport management and other interdisciplinary perspectives. The following types of papers are welcome: original articles, review articles, and letters to the editor. 

The journal was found in 1999. The journal's first name was the Selcuk University Journal of Physical Education and Sport. In 2012, the journal's name was changed as Turkish Journal of Sport and Exercise. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Online Journal of English Language Teaching

Turkish Online Journal of English Language Teaching is a newly founded open access journal aiming at publishing high quality research papers in the area of English Language Teaching.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli,
uluslararası bir dergidir. 
TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

 TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.

 TOJQI, makale başvurularını dergipark.gov.tr/tojqi adresindeki yeni arayüz üzerinden kabul etmektedir.

 TOJQI, Ekim ayından itibaren yeni makale başvurularını tam metin İngilizce ve tam metin Türkçe olarak kabul etmektedir.


 

Volume 7, Issue 4  / Cilt 7, Sayı 4  
Table of Contents /
İçindekiler Sayfası

Jenerik File /Jenerik Dosyası

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ

Sayın takipçilerimiz,

Dergimiz TÜBİTAK DergiParkın OJS sisteminden UDS'ye (Ulakbim Dergi Sistemleri) geçmesinden dolayı yeni web adresi olan http://dergipark.gov.tr/tcd adresinden hizmet vermeye devam edecek olup, eksi sistem üzerinden makale kabulu yapılmayacaktır. Yeni makale başvurularını bu sistem üzerinden alacağız. Sistem yeni olduğu için bazı aksaklıklar çıkabilir şimdiden özür dileriz.

Önemle duyurulur.

 

 

 

 Türk Coğrafya Dergisi, ulusal ve uluslararası yayın indeksi olarak aşağıdaki organizasyonların üyesidir:

 

TÜBİTAK ULAKBİM UVT

AKADEMİA   SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ

INDEX COPERNICUS

GENAMICS JOURNALSEEK

UWM LIBRARIES (Current Geographical Publications)

GOOGLE SCHOLAR

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRKİYAT MECMUASI

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslar arası, akademik ve hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ

Türkiye İslam İktisadı Dergisi yılda iki kez Şubat ve Ağustos aylarında yayınlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Dergi İslam İktisadı Okulunun bir forumudur ve İslam İktisadını desteklemeyi, geliştirmeyi ve en geniş anlamda anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ekonomik faaliyetler varlık bilincinden bağımsız değildirler ve ontolojik temeller olmaksızın anlaşılamazlar. Vahiy ve Akıl birlikteliğinden doğan ekonomik faaliyetler üstün olduklarından desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

Okulun bu temel fikri çerçevesinde teorik ve uygulamalı çalışmalar, alan taraması, metodolojik ve iktisat tarihi analizleri, simulasyon temelli analizler, ilahiyat ve disiplinler arası iktisadi çalışmalar forumda yayınlanır. İslam ülkelerini konu alması tercih sebebi olmakla birlikte ananevi iktisat temelindeki çalışmalar, kitap ve makale değerlendirmeleri forumda yer alabilir. Dergi özel sayılar çıkarabilir. Özel sayı için konu ve misafir editor tavsiyeleri editöre iletilmelidir.

 

MAKALE ÇAĞRISI

Dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinin altı haftada tamamlanması hedeflenmektedir. Kabul edilen makalelere DOI numarası ataması yapılır ve makale online olarak hemen yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi


Duyuru

Sayın Yazarlar,

Son yıllarda TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı ve Ulusal Dergi Sistemleri (UDS) adını verdiği sistem yürürlüğe konulmuştur. Mevcut çalışmaların değerlendirilme süreci bu web adresinden sürdürülmektedir. Ancak yeni makale başvurularınızı http://dergipark.gov.tr/turkbilmat adresinden kabul etmekteyiz. Yapacak olduğunuz katkılardan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Yayın Kurulu


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT); Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 yıl önce yayın hayatına başlamış uluslarası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir. Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi DergiPark sistemi üzerinden açık erişimde olduğundan, makale yollama, değerlendirme ve bilgilendirme süreçlerinin tamamını elektronik ortamda yürütmektedir. 

Dergimiz 2016 yılı itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı'nda taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi

Dergisi], yılda iki kez farklı tarihlerde olmak üzere online olarak

yayınlanan, uluslararası düzeyde, ücretsiz, hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye,  Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez yayınlayan hakemli bir dergidir. 

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi aşağıdaki indeks ve veri tabanlarında indekslenmektedir. 

AkademikDizinCiteFactorCosmosDAIJ (Directory of Abstract Indexing for Journals)DRJI (Directory of Research Journals Indexing)ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)EZB (Electronic Journals Library)Google ScholarInfoBase IndexJ-GateOAJI (Open Academic Journals Index), PakAcademic, SciLitSIS (Scientific Indexing Services)Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCat

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

.......................................................................................................................................................................................................................

International Journal of Social and Educational Sciences(IJOSES) / Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi(USEBD) 2013 yılında yayın hayatına başlamış Sosyal ve Eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

IJOSES / USEBD Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar.

IJOSES / USEBD’de yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları IJOSES / USEBD’e aittir.

IJOSES, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına ikinci sayısı ile devam etmektedir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli dergilerdir. Bilimsel bir dergi olarak amacımız; eğitim ve sosyal bilimler alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyucuya ulaştırmaktır.

Dergimizin diğer amacı ise, Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konuların ele alınarak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Türk Dilini, Türk Kültürünü, Türk Tarihini, Türk Sanat ve Estetiğini kapsayan konuları tema olarak alarak dergimizde araştırmalarınızı yayınlamayı şiar edinen bilimsel bir dergidir. 

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin ve hakemlerin kimliklerini karşılıklı olarak gizli tutulduğu, tarafsız ve bilimsel yayın ilkelerine uygun bir süreçte değerlendirileceğini derginin yayın politikası olarak taahhüt ediyoruz. Dergimiz Türk kültür coğrafyasında eğitim- öğretim ve sosyal bilimler alanında bilimsel bilginin niteliğini geliştirmesi için özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek Türk kültür coğrafyasının eğitim ve öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, okuyucu, yazar ve hakemlerimize gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

                                                                                     

                                                                                               Dr. Ümit POLAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi,  Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi alanlarında “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Bahar ve Güz olmak üzere yılda 2 (iki) sayı olarak dijital ortamda yayınlanmaktadır. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 11.03.2016 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, Google Scholar ve Türk Eğitim İndekslerinde taranmaktadır. ISSN: 2458-9462

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, davranış bilimleri, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, bankacılık ve finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik, sağlık bilimleri yönetimi ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

International Journal of Economics and Administrative Sciences is peer reviewed journal published twice a year. It publishes articles both in Turkish and English languages in the fields of economics, business administration, international relations, political science and public administration, behavioral sciences, finance, econometrics, labor economics and industrial relations, banking and finance, human resources management, management information systems, social services, international trade and logistics, health sciences management and related fields. The language, science, legal and ethical responsibility of the articles published in the journal belongs to the author. The published contents in the articles cannot be used without being cited.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

*************************************************

DİKKAT YENİ SİSTEME GEÇİYORUZ

Tübitak Ulakbim tarafından yazılan yeni ulusal dergi sistemine geçilmektedir. 

Eski sistem tamamen uygulamadan kaldırılacaktır. 

Bundan sonra makaleler yeni sistemden kabul edilecektir. Dergimize makale göndermek için www.uiiid.com adresini kullanmak gerekmektedir. 

Eski makalelerin süreci eski sistemde tamamlanacaktır.

*************************************************

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Kış ve Yaz sayıları olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergide iktisat, iktisat tarihi, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, ekonometri ve muhasebe alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, TÜBİTAK ULAKBİM,  ARASTIRMAX, AKADEMİK DİZİN VE İDEAL ONLINE tarafından taranmaktadır. Dergimiz ayrıca bazı indekslerde de izlenme aşamasındadır. 

Yeni doçentlik başvuru kriterlerine göre, ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ'nde yayınlanacak makaleler 1 b(15 puan), 2a (8 puan), 3 fg (6-4 puan), 5b (2 puan) maddelerine göre değerlendirilecektir. Dergimiz hem elektronik hem de basılı olduğu için Tanımlayıcı bilgilere göre , yayınlanmak üzere kabul edilen makalelere önceden DOI numarası verilebilmektedir.

ZORUNLU AÇIKLAMA

Amaç hasıl olmuştur. Gerekenler yapılmıştır. Dergimiz kesintisiz ve kaliteli bilimsel çalışmaların yanında bilimsel etiğe önem vermektedir. Dergimizde editör, hakem, yazar gibi görevleri olanlar bilimsel etiğe uymak zorundadır. Aksi durumdakilerin dergimize olan üyelikleri iptal edilir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar ve Güz olmak üzere yılda 3 (üç) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 4 (dört) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne yapılan başvurular, Yazar Rehberinde belirtilen ve mevcut içerikte uygulanan kriterlere ve evrensel nitelikteki etik kurallara uyum sağlamaması halinde değerlendirme sürecine alınmaksızın yazarlarına iade edilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergide, tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, CitefactorASOS INDEX,Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), ResearchBib,Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate yazılımını kullanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Vakıflar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Verimlilik Dergisi

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2146-1333) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Finans ve Lojistik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yildiz Social Science Review

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

BU SİSTEM YIL SONU İTİBARİ İLE KAPANACAĞINDAN DOLAYI YENİ MAKALE YÜKLEMEK İSTEYEN YAZARLARDAN YENİ SİSTEME YÜKLEME YAPMALARINI RİCA EDİYORUZ.

YENİ SİSTEM ADRESİ: dergipark.gov.tr/yead


SİSTEMDE MAKALESİ OLAN YAZARLAR MAKALELERİNİN DURUMLARI İLE İLGİLİ OLARAK KENDİ BÖLÜM EDİTÖRLERİ EPOSTA YOLU İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRLER. 

DERGİMİZİN SON SAYISI YENİ EDİTÖRLER KURULU VE SEKRETERYASI İLE BİRLİKTE BU YIL BİTMEDEN BASILACAKTIR. TARAFIMIZDAN KAYNAKLANMAYAN BU GECİKMEDEN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yıldız Journal of Art and Design

 

Yıldız Journal of Art And Design dergisi Dergipark'ın yeni sitesine taşınmıştır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/yjad 

İletişim için: mek@yildiz.edu.tr

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Tarandığı indeksler/veritabanları:

 • ASOS Akademia Sosyal Bilimler (2011-...)

 • EBSCO (2012-...)

 • Index Copernicus (2012-...)

 • New Jour (2012-...)

 • CAB Abstracts (2013-...)

 • ProQuest (2013-...)

 • SOBIAD (2016-...)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Öneri Dergisi

 

ÖNERİ Dergisi ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCOULRICHSWEB, DOAJ uluslararası veritabanları tarafından taranan, ikincil indekse giren Hakemli Dergi Statüsünde akademik bir yayındır, altı ayda bir yayınlanır.  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Dergimiz;

                 

   

 

İSAM, DERGİPARK, ZOTERO ve MENDELEY veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Dergimiz, 

http://dergipark.gov.tr/ihya 

adresine taşınmıştır...

This is journal, moved to address;

http://dergipark.gov.tr/ihya 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İlköğretim Online

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnsanbilim Dergisi

İnsanbilim Dergisi'nde (İBD), antropoloji ve/ya antropolojiyle ilgili yakın disiplinlerde hazırlanmış özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kitap tanıtımları ve editöre mektuplar yayımlanır. İBD elektronik olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (INU-EBED), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. INU-EBED, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında kurulmuştur ve yılda iki kez (Nisan, Ekim) yayınlanır. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Okuyucularımız eğitim yöneticileri, okul yöneticileri, eğitim fakülteleri çalışanları, aile birlikleri, okul çalışanları ve eğitimle ilgili bütün bireylerden oluşan geniş bir kitledir. Dergide okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan farklı uzmanlık alanları ile ilgili (özel eğitim, mesleki eğitim, eğitim programları, eğitim yönetimi, politikası ve planlanması, eğitimde araştırma yöntemleri vb.) çalışmalar yayınlanır.

Dergiye nitel, nicel ve/veya karma desen olarak tasarlanmış araştırma makaleleri gönderilebileceği gibi, kuramsal/kavramsal çalışmalar, yayınlanan çalışmalarla ilgili eleştiri yazıları, kitap eleştirileri vb. gönderilebilir.

 

Yayın sıklığı politikası:

 

Dergide yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ekim) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

 

e-ISSN: 2547-9393

Web: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inujesi

E-mail: egtbilens@inonu.edu.tr, inonuegtbilens@gmail.com

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

ISSN   (Eski)            : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

 

ÖNEMLİ NOT:

Değerli okurlar, yazarlar ve hakemler,

Dergimiz 2017 yılı başından itibaren Dergipark UDS sistemi üzerinden yayınlanmaya ve makale alımına devam etmektedir.

Dergipark UDS web adresimiz: http://dergipark.gov.tr/inuefd

NOT: Eski web sitesinde (Dergipark OJS) hakem değerlendirmesi devam etmektedir. Değerlendirmesi tamamlanan makaleler yeni sitede (Dergipark UDS) yayınlanacaktır. Yeni makaleler ise sadece yeni siteden yüklenebilmekte ve süreç yeni site üzerinden devam etmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

               


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                              

                                                                                             !!!   ÖNEMLİ  DUYURU  !!!


Dergimiz Dergipark sisteminin yenileme çalışmaları nedeni yayın faaliyetlerine          http://dergipark.gov.tr/ijca        adresinden devam etmektedir. Lütfen 2016 yılına ait son sayımızı inceleme işlemlerinizi ve 2017 yılına ait makale başvurularınızı bu adresten yapınız...

Dergimiz 2016 akademik teşvik yönetmeliği uyarınca 2017 yılında yayımlayacağı sayıları ile akademik teşvik kapsamında kabul edilen nitelikleri taşımaktadır.

 

 

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir. 

ISSN:2458-7915

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi)

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanacaktır. (Basılı ISSN: 2148-4287 & e-ISSN: 2148-7189)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal

Uluslararası Hakemli dergi. ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İş ve İnsan Dergisi

Türkiye'de örgütsel davranış alanında ilk dergi olan İş ve İnsan Dergisi hakemli ve akademik uluslararası bir dergidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır. Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

İş ve İnsan Dergisinin temel amacı, iş yaşantısında insan davranışını anlamak ve insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak üzere örgütsel davranış alanında öne sürülen kuramlar ile uygulamalar arasında bağ kurarak yapılmış çalışmaları okuyucularla paylaşmaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt