Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

2.790.594 1.346.652

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

GEFAD Dergipark Sistem Değişikliği ve Makale Yükleme Hakkında

 

Dergimizin DergiPark OJS sayfası, sistem değişikliği nedeniyle makale alımına kapatılmıştır. Aday makaleler http://www.gefad.gazi.edu.tr/ adresinden erişilen dergimiz güncel sisteminden gönderilebilir.


Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü

 
Yayın tarihi: 2016-12-25 Daha fazla...
 

About the Journal

 
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) is a peer reviewed ...  
Yayın tarihi: 2015-10-23 Daha fazla...
 

Dergimiz Hakkında

 
Dergimiz yılda üç defa, eğitim alanında yapılmış çalışmaları yayımlayan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimizde yayımlanan...  
Yayın tarihi: 2015-10-22 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 37, Sayı 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Ayşe Bağrıacık Yılmaz, Emine Su Tonga, Hasan Çakır
Eğitlence Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analitik Bir Çalışma PDF
Veli Batdı
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanım Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi PDF
Yusuf İslam Bolat, Melike Aydemir, Selçuk Karaman
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması PDF
Gürcü Erdamar, Gülgün Alpan
Lise Öğrencilerinin Sözcük Kazanımında Sözlük Kullanım Eğilimlerinin Etkisi PDF
Cem Erdem
PISA 2012 Matematik Uygulamasına Katılan Türk Öğrencilerin Duyuşsal Özeliklerinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi PDF
Hamide Deniz Gülleroğlu
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki PDF
Nezahat Güçlü, Fatma Kalkan, Emine Dağlı
The Effect of Big Math for Little Kids Program on Children’s Early Academic and Language Skills PDF (English)
Adalet Kandır, Özgün Uyanık, Meryem Çelik
Pergel-Çizgeç ve Geogebra İnşaları Üzerine: Öğretmenlerin Geometrik İnşa Süreçleri ve Görüşleri PDF
Mehmet Fatih Öçal, Mertkan Şimşek
Eğitim Müfettişlerinin Öğretmenlere Rehberlik Etme Görevlerini Yerine Getirme Durumu PDF
İdris Şahin
Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Hemşirelik Öğrencilerinin e-Ders Tasarımına İlişkin Görüşleri: Web Tabanlı Hasta Eğitimi Dersi Örneği PDF
Emine Akçin Şenyuva
Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Fatma Tezel Şahin, Ayşegül Akıncı Coşgun, Zeynep Nur Aydın Kılıç
Ortaokul Matematik Dersinde Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Üst Bilişlerine Etkisi PDF
Veli Ünlü, Dursun Soylu
Erken Cumhuriyet Döneminde “Biz”in İnşası: Tarih Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Tercan Yıldırım, Ahmet Şimşek
Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi PDF
Fulya Yüksel Şahin, Tülay Sarıdemir
Okullarda Problem Çözmede Kanıta Dayalı Yaklaşım PDF
Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan


ISSN: 1301-9058