Osmanlılarda 19. Yüzyıldaki Para Vakıflarının İşleyiş Tarzı ve İktisadi Sonuçları Üzerine Bir Çalışma

Hamza KELEŞ
1.810 1.519

Öz


Bu çalışma, para vakıflarının kuruluş ve işleyiş tarzını, tahsisat alanlarını ve iktisadî sonuçlarını, seçilen örnekler çerçevesinde açıklama amacını taşımaktadır.

Tam metin:

PDF