Vakfiyelere Göre 15. Yüzyılda Bursada İmar Faaliyetleri

Hamza KELEŞ
1.874 1.500

Öz


Bir dönem Osmanlı Devleti\'ne başkentlik yapmış olan Bursa, siyasi, kültürel ve ticarî bir merkez olarak uzun bir süre önemini kaybetmemiştir. Fetihten önce kale-şehir durumunda olan Bursa şehrinin gelişmesinde XIV-XV. yüzyıllarda kurulmuş olan vakıfların etkisi büyüktür. Bu çalışmada XV. yüzyılda Bursa\'da kurulan vakıfların şehrin imarına olan etkisi incelenmiştir.

Tam metin:

PDF