Müziğin Toplumsal İşlevinin Niteliği

Mustafa Hilmi Bulut
2.008 1.953

Öz


Her bilim dalında ve sanat dalında olduğu gibi müziğin de bir takım işgörüleri vardır. Bu işgörüler bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel olmak üzere beş kümede toplanmıştır. Bu makalede müziğin toplumsal işlevi niteliksel açıdan ele alınmaktadır. “Davranışsal” ve “içeriksel” olmak üzere iki farklı boyutta uygulanmakta olan müzik eğitimden hangisinin müziğin toplum üzerindeki işgörüsünde daha etkili olacağı bu çalışmada temel tartışma konusu olarak ele alınmıştır.

Tam metin:

PDF