Kararlılık Sabitlerinin Tayini ve Hesaplama Yöntemleri

Havva Demirelli
1.920 1.926

Öz


Son yıllarda, özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan kararlılık sabitleriyle ilgili çalışmalar eleştirilmekte ve bu çalışmaların güvenilirliği tartışılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde yapılan çalışmalarının güvenilirliğinin artırılabilmesi için neler yapılması gerektiğini araştıran bu çalışmada güvenilirliği beş faktörün etkilediği ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmaların güvenilirliğin etkileyen faktörlerden biri olan metot seçiminde potansiyometrinin ne zaman seçileceği ve nasıl uygulanacağı tartışılmış, potansiyometrik yöntemdeki hesaplama yöntemleri sunulmuştur. Son olarak kullanılan hesaplama yöntemleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler


Kararlılık Sabiti, Hesaplama yöntemi, güvenilirlik

Tam metin:

PDF