Yozgatin İklim Özellikleri

İdris ENGİN, Duran AYDINÖZÜ
2.116 2.567

Öz


İç Anadolu Bölgesi iklimi hakkında yazılmış genel mahiyette bazı eserler mevcuttur (Çölaşan: 1960, Erinç: 1957, Erol: 1956, Sür: 1977, Tümertekin: 1956, Yücel: 1962). Ancak bu çalışmalar İç Anadolunun bölgesel coğrafyası içinde veya Türkiye'nin bütününü ilgilendiren çalışmalardır. Yozgat'ın iklim özellikleriyle ilgili bugüne kadar detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu makale kısmen de olsa bu eksikliği kapatmak amacıyla hazırlanmıştır. Yozgat'ın iklim özelliklerinin bilinmesi, İç Anadolu'nun bu kesiminde iklim-bitki, iklimtoprak, iklim-relief arasındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına imkân vermiş olacaktır. Tarımdan yerleşmeye kadar bir çok faaliyeti etkileyen iklim koşulları Yozgat metoroloji istasyonunun rasat verileri esas alınarak ana hatları ile

Anahtar kelimeler


iç anadolu, coğrafya

Tam metin:

PDF