Keban Baraj Gölünde Yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843in Geri Hesaplama Metodu İle Uzunluklarının Belirlenmesi

Dursun ŞEN, Rahmi AYDIN
1.817 861

Öz


Bu çalışmada Keban Baraj Gölü\'nde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel,1843\'ün pullarından yaş tayini yapılmıştır. Geri hesaplama yöntemiyle ortalama çatal boy değerleri l1=58,66; l2= 83,87; l3= 105,16; l4=121,38; l5= 136,32 ve l6= 151,91 mm olarak belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Acanthobrama marmid, yaş tayini, geri hesaplama metodu, çatal boy, Keban Baraj Gölü.

Tam metin:

PDF