Kafkanın Die Verwandlung adlı Öyküsünün Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

Tahsin AKTAŞ
1.901 1.503

Öz


Alman Edebiyatı yazarlarından Franz Kafka\' nın “Die Verwandlung” adlı öyküsü değişik çevirmenler tarafından Türkçe' ye aktarılmıştır. Bu araştırmamızda bu eserin üç ayrı çevirisini seçtik ve bu çevirileri değerlendirmeye çalıştık. Burada çevirmenlerin çeviri anlayışlarını ve benimsedikleri çeviri kuramlarını bilimsel literatürün ışığında tartıştık.

Anahtar kelimeler


alman edebiyatı, kafka

Tam metin:

PDF