Müzik, Çocuk Gelişimi ve Öğrenme

Şeyda ÇİLDEN
12.237 2.956

Öz


İlköğretimden başlayarak, amansız bir yarış ortamında ve olağanüstü ders yükü altında olan çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle sağlamak, okullarımızda uygulanmakta olan sözel ve sayısal alanlardaki yeteneklerin ortaya çıkarılması çabalarının yanısıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Günlük yaşantılarındaki tekdüzeliği gidermek, bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlıklarını koruyabilmek için ilköğretim çağındaki çocuklarımızı değişik aktivitelere yöneltmek gerekmektedir. Müziğin de içinde bulunduğu düzenli sanatsal etkinliklerle çocuklarımızın üzerindeki baskıların hafifletilmesi sağlanmalıdır. Müzik, insanın yaşamında vazgeçilmez bir olgu ve çocuğun doğal çevresinde For children who are supposed to survive in an almost merciless racing atmosphere and an extremely heavy course load beginning from primary school education, it can be possible to ensure their physical, psychological and mental development only by detecting artistic talents in accompaniment with verbal and numerical talents that are currently being focused on in our schools now. In order to have them get rid of the monotony of daily life, and to keep them physically, psychologically and mentally healthy, it is necessary to orient our children to different activities. Pressure on our children must be lifted by means of regular art activities including music. Music is an inevitable fact in one\'s life and also an important dimension that child interacts within his/her natural environment. Learning is a process that changes the behaviors of an individual. Aim of music education is to çocuk, eğitim, müzik eğitimichild, education, music education Tam Metin

Anahtar kelimeler


çocuk, eğitim, müzik eğitimi

Tam metin:

PDF