Türkiye nin Yakın Dönem Dış Ticaretindeki Değişmeler

Bülent AKSOY, Mücahit COŞKUN
2.137 1.387

Öz


Bu çalışmada, Türkiye\'nin yakın dönem dış ticaretindeki değişmelerin nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, özellikle 1990\'lı yıllardan günümüze Türkiye\'nin ihracat-ithalat yapısı, seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ayrıca, dünya ticaretini elinde bulunduran ülkeler, dünya ticaretinde Türkiye\'nin yeri ve komşu ülkelerle olan ticaret hacmimiz, nedenleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Türkiye, dış ticaret, İhracat, ithalat

Tam metin:

PDF