Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme

Halil IŞIK, Ahmet AYPAY
3.426 2.670

Öz


Stratejik planlama II. Dünya Savaşı yıllarında ortaya atılmış. İlk olarak askeri alanda daha sonra da iş dünyasında kullanılmış olmasına rağmen yaygın olarak yükseköğretim kurumlarında uygulanması 1970\'li yıllarda ve diğer okul düzeylerinde uygulanması, 1980\'li yıllardan sonra olmuştur. Eğitimde stratejik planlama, stratejik planlamanın diğer alanlara uygulanmasından önemli farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk Eğitim Sistemi\'nde stratejik planlamanın uygulanmasına engel olan faktörleri belirlemektir. Literatürde, çok sayıda olmasa da, sorunlar (a) kavramsal, (b) hukuksal, (c) parasal (d) insan kaynakları ve (e) zaman olarak sıralamıştır.

Anahtar kelimeler


Stratejik planlama, ilköğretim okulları, Türk eğitim sistemi

Tam metin:

PDF