Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Araştırma Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Hilmi DEMİRKAYA
2.320 1.224

Öz


Uluslararası coğrafya eğitimi araştırmaları, hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalar açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Uluslararası coğrafya eğitimi araştırmaları, birçok farklılıkları göz önünde bulundurmayı ve özel bir ilgiyi gerektirir. Dikkate alınması gereken farklılıklar, hem kültürel hem de tarihsel öneme sahip olup, öğrenme için bir temel oluştururlar. Örneğin; müfredat programı, okulların yapısı, öğrencilerin yaşları, okulların finansmanı ve eğitsel başarıyı etkileyen değerler v.b. Bu araştırmada, coğrafya eğitimini etkileyen uluslararası faktörler dört aşamada ele alınmıştır. Birinci bölümde, uluslararası araştırma dikkate alındığında başvurulması gereken bibliyografik kaynakların önemi tartışılmıştır. Alanda yapılmış çalışmalara aşina olmak için coğrafInternational research in geography education is a domain rich in potential for both theoretical and applied studies. International research in geography education requires special consideration for and attention to the many differences, both cultural and historical, that form the basis for learning, such as the curriculum, the structure of the schools, the ages of students, the financing of schools, and the value placed on educational achievement. This paper looks at and discusses four aspects of international research that have implications for geography education, and of which researchers should be aware. The first part discusses the importance of bibliographic sources that should be consulted when considering international research. A significant amount of information about international research in geography education has been compiled, and familiarity with prior studies is importaCoğrafya Eğitimi, uluslararası araştırmalar, araştırma yaklaşımlarıGeographical education, international research, research approaches Tam Metin

Anahtar kelimeler


Coğrafya Eğitimi, uluslararası araştırmalar, araştırma yaklaşımları

Tam metin:

PDF