Durumlu Öğrenme Kuramının Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Ebru Kılıç
2.388 2.159

Öz


Geleneksel öğretim yöntemleri ile yetişen bireylerin karşılaştıkları en büyük problemler öğrendiklerini gerçek yaşantıları sırasında kullanamamaları ve öğrendikleri bilgileri farklı durumlara transfer edememeleridir. Yapıcı yaklaşım bu noktada, geleneksel öğretime alternatif olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın ışığında ortaya çıkan durumlu öğrenme kuramının, geleneksel öğretimden kaynaklanan bir çok sıkıntıyı ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada bu kuramın varsayımları, çözüm önerileri, öğrenme öğretme süreçlerindeki yeri tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Yapıcı yaklaşım, durumlu öğrenme, yeni yaklaşımlar

Tam metin:

PDF