Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim

Cemal ÇAKIR
2.563 1.708

Öz


Anlam konusu temel olarak semantics ve pragmatics başlıkları altında incelenir ve bağlam genellikle ikinci alanda ele alınır. Türkçe\'ye çevrilirken bazı kavramsal sorunlar ortaya çıkabilir. Birincisi anlambilim, ikincisi ise edimbilim / kullanımbilim şeklinde çevrilir. Bu çalışmada, her iki alan da bağlam ve kullanım açılarından ele alınmakta ve örneklerle desteklenmektedir. Yeni bağlam ve anlam türleri önerilmekte ve kökanlamdan artanlama geçişi sağlayan işleticiler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Anlam, bağlam, kökanlambilim, artanlambilim, dil öğretimi

Tam metin:

PDF