Avrupa Birliği nin Eğitim Politikalarının Sosyal Bilgiler Dersinin Genel Amaçlarına Etkisi

Cengiz Alper ASLAN, A. Kürşat GÖKKAYA
2.282 1.177

Öz


Eğitim, toplumların temel taşlarının başında gelir.Bu temel ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur.Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitimin daha etkili hale getirilmesi için gerek eğitim programlarında gerekse teknolojik donanım sağlanması yolunda, birçok çalışmalar yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Özellikle eğitimimizin ilköğretim kademesindeki düzenlemeler diğer eğitim kademelerine temel oluşturduğundan dolayı büyük önem taşımaktadır. AB ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de eğitim çok önemlidir. Kültür aktarımımızı ve toplumsallaştırmayı eğitim yoluyla sağlarız. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda AB\'ye girmemiz planlanmaktadır. AB\'nin kuruluş amacı her ne kadar ekonomik gözükse de son günlerdeki faaliyet alanlarını devamıEducation is the basis of a society. The more this basis is, the stronger the socity is. In Turkey, as in the other countries a lot of things have been done and are stil being done in both education curriculum and providing tecnological equipments in order to make the education more efficient. Especially as the arrangements in our elementary education is the main level of all other education levels, it has a great importance. Like in EC countries, education is also important in our country. We transfer our culture and socialize people by the help of education. In this concern, our memebership in EC in the following years has been planned. Though the main goal of the EC seems economic, it has been orientated to the field of education. Social Science Lesson is perhaps the most important of all lessons in which we teach our society\'s characteristics, traditions and especially the priAvrupa Birliği,eğitim, ilköğretim ve sosyal bilgilerEuropean Union, education, primary education and social sciences Tam Metin

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği,eğitim, ilköğretim ve sosyal bilgiler

Tam metin:

PDF