Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi

Ahmet ALTINDAĞ, Sibel YİĞİT
2.307 709

Öz


Nisan 1998 – Aralık 2000 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada; Beyşehir Gölü\'nün zooplankton faunası tespit edilerek, teşhis edilen türlerin mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Bu çalışmada Rotifera\'dan 32, Cladocera\'dan 9 ve Copepoda\'dan 2 tür olmak üzere toplam 43 tür tespit edilmiştir. Gölün baskın türlerini Copepoda\'dan Eudiaptomus drieshi, Cladocera\'dan Daphnia longispina, ve Rotifera\'dan Brachionus calyciflorus teşkil etmiştir. Ayrıca gölün bazı fiziksel ve kimyasal parametreleri tespit edilerek zooplankton türleri ile olan ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Zooplankton, fauna, mevsimsel değişim, Beyşehir Gölü

Tam metin:

PDF