Müzik Eğitimi Bölümlerinde Ses Eğitimi Şan Dersine Ayrılan Sürenin Yeterli Olup Olmadığı Üzerine Bir Araştırma

Sema SEVİNÇ, Gülşen ŞİMŞEK
2.673 951

Öz


Bu araştırmada müzik eğitimi ana bilim dallarında ses eğitimi dersinin süre olarak yeterli olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.İnsan anatomisinden yola çıkarak sesin oluşumunda görev alan organların anatomik yapısı ve fonksiyonları,ses eğitimi ve dersin süresi üzerinde durulmuştur.Sesin oluşumunda görev alan organların anatomik yapısı incelenirken K.B.B.uzmanları ve ses eğitimcilerinden teknik bilgiler alınmıştır. Ses eğitimi dersine ayrılan sürenin yeterli olup olmadığı ise örneklem olarak seçilen müzik eğitimi ana bilim dallarında görev yapan ses eğitimi öğretim elemanlarına anket uygulanarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Ses eğitimi, solunum, larenks, fonasyon, artikülasyon , ses rejistiri

Tam metin:

PDF