Unutulan Sazımız Mıskal

Neşe CAN
1.902 1.583

Öz


Nefesli çalgılarımızdan mıskal Osmanlı döneminde XVIII. yüzyıl sonlarına kadar hem saray müziğinde, hem de şehir eğlence müziğinde, esnaf mehterleri adı verilen sivil mehter topluluklarında ve müzikle tedavide kullanılmış olan önemli bir sazdır. Dönemlere göre değişiklik göstererek hemen her türlü çalgıyla birlikte kullanılan mıskal şekil bakımından Batı müziği sazlarından panflüt\'e benzer. Eski Yunan\'da çobanlar tanrısı Pan\'ın icat ettiğine inanılan bu çalgı tarih içerisinde değişik müzik kültürlerinde görülmektedir. Eski bir müzik aleti olan bu çalgıya Türk müziğinde aynı zamanda efsanevî bir kuşun adı olan müsikâr da denilmiştir. Osmanlı döneminde büyük bir rağbetle kullanılmış olan bu saz XIX. yüzThe mıskal, which is one of our wind instruments, is an important musical instrument which was used in civilian Janissary bands, called “tradesmen Janissary bands” and in treatment with music, both in palace music and in urban entertainment music until the end of the XVIII. Century, during the Ottoman period. The mıskal, which showed differences from era to era and was used in harmony with almost all kinds of instruments, is similar to panflute among the Western instruments in terms of form. This instrument, which was believed to have been invented by Pan, the god of shepherds, in ancient Greece, is present within different musical cultures in history. It is an old musical instrument, which was also called as “ the müsikâr” in Turkish music. There was a great demand for this instrument during the Ottoman period; however, it was abandoned in the XIX. COsmanlı müzik aletleri, Türk müziği, mıskalOttoman musical instruments, Turkish music, mıskal Tam Metin

Anahtar kelimeler


Osmanlı müzik aletleri, Türk müziği, mıskal

Tam metin:

PDF