Designing Activities for Young Learners in EFL Classrooms

İsmail ÇAKIR
3.170 1.216

Öz


Gerekli donanıma sahip olmadan çocuklara yabancı dil öğretmek yabancı dil öğretmenleri açısından oldukça zor bir görevdir. Öğretmenlerin ilgili dersi tam anlamıyla sunabilmeleri için öğrencilerin yaşları, ilgileri, seviyeleri, zekaları , ders araç ve gereçleri, süre ve sınıfın durumu gibi özellikleri gözönünde bulundurmaları gerekmektedir. Bütün bunları dikkate alarak hazırlanan bu çalışma çoçuklara yabancı dil öğretirken gerekli olan bilgileri sunarak ders öğretmenine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Her konuda gerekli donanıma sahip olmanın eğitimde hem öğrenci hem de öğetmen açısından çok yararlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Anahtar kelimeler


Yabancı dil öğretimi; çocuklar; etkinlik ve oyunlar; çocuklara ait önemli gerçekler

Tam metin:

PDF