Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları

Çağlar GÜLÇİÇEK, Rahmi YAĞBASAN
4.783 1.998

Öz


Bu çalışma, lise 2. sınıf öğrencilerinin, ortaöğretim fizik programı içeriğinde yer alan mekanik enerjinin korunumu konusu ile ilgili kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, mekanik enerjinin korunumu kavram testi geliştirilmiştir. Kavram testi, Ankara İl Merkezindeki liselerden seçilen altı lisenin 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin mekanik enerjinin korunumu ile ilgili kavramsal boyutta problemleri olduğu tespit edilmiştir. Burada, araştırmanın bir bölümü olan basit sarkaç siteminde mekanik enerjinin korunumu konusunda öğrencilerin kavram yanılgıları tartışılmıştır. Öğrencilerin enerjinin korunumu hakkında kavram yanılgılarına sahip oldukları ve enerji formlarındaki değişimleri fark edemedikleri tThis study has been conducted to explore grade 10 th students\' misconceptions about conservation of mechanical energy which is a subject included in secondary school physics curriculum in Turkey. For this purpose, the conceptual test of conservation of mechanical energy was developed. This conceptual test was given to 10th graders in 6 selected high schools in the city of Ankara. The analysis of the data revealed that the students had conceptual difficulties about conservation of mechanical energy. In this paper, in one part of the study, students\' misconceptions about conservation of mechanical energy in simple pendulum system have been discussed. It is clear from study that students had delevoped misconceptions about conservation of mechanical energy and transformations of different energy forms to each other. For this reason, it is important for teachers to use new teachiMekanik enerjinin korunumu, kavram yanılgılarıConservation of mechanical energy, misconceptions Tam Metin

Anahtar kelimeler


Mekanik enerjinin korunumu, kavram yanılgıları

Tam metin:

PDF