Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu

Mustafa KURU
1.972 2.480

Öz


Bu çalışmada; Türkiye içsu balıklarının sistematiği konusunda 1856 yılından günümüze kadar yayınlanmış çok sayıda eser incelenmiş ve bu alanda meydana gelen gelişmelerle değişiklikler, tarihsel süreç içerisinde, Özet şeklinde ortaya konulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye içsularında 26 familyaya ait 236 tür ve alttürün yaşadığı saptanmış ve bunların en son yayınlarda yer alan isimleri liste halinde verilmiştir.

Anahtar kelimeler


İçsu balıkları, biyoçeşitlilik, sistematik

Tam metin:

PDF