İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Eğitiminin Değerlendirilmesi

Adem ÖCAL
2.608 1.100

Öz


Türkiye, dünyanın en önemli deprem bölgelerinden birisinde yer almaktadır. Depremin ne zaman meydana geleceği günümüz teknolojisi ile kesin olarak belirlenememektedir. Bir depremdeki muhtemel zararları belirli önlemler alarak azaltmak mümkündür. Okullarda deprem eğitiminin verilmesi deprem zararlarına karşı alınabilecek önlemlerden birisidir. İlköğretimde deprem konularının öğretildiği derslerden birisi de Sosyal Bilgiler\'dir. Bu çalışma ile, İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde deprem eğitiminin ne düzeyde gerçekleştirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, deprem eğitiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin nedenleri araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler


Deprem, Deprem Eğitimi, İlköğretim, Sosyal Bilgiler.

Tam metin:

PDF