Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Eğitim

Elif ŞAHİN, Atilla SAĞLAM
1.844 729

Öz


Bu araştırma, müzik eğitimi anabilim dalları lisans programlarında eğitim gören şan öğrencilerinin konserlerde solo yer alıp almadıklarına, solo konser etkinlikleri öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşadıkları heyecana yol açan seslendirme kaygılarının durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek üzere ve bu değişkenlerin birbirleriyle ya da diğer farklı değişkenlerle (cinsiyet, lise öğrenim durumu vb.) olan ilişkilerini ortaya çıkarmak amacına yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Solo Konserlere Katılan Şan Öğrencilerinin Seslendirme Kaygılarının Durumu Nedir?” olarak belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak 3 alt probleme yanıt aranmıştır.

Anahtar kelimeler


Müzik eğitimi, Şan eğitimi, Solo konserler, Seslendirme kaygısı, Heyecan

Tam metin:

PDF