Lise Öğrencilerinin Kimya Dersinde Öğretilen Birimler Hakkındaki Görüşleri ve Deneyimleri

Ali YILDIRIM, Nail İLHAN
1.915 1.588

Öz


Bu çalışma liselerde eğitim gören fen sınıflarındaki öğrencilerin kimya dersinde geçen birimler hakkındaki görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek ve arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Erzurum\'da beş lisenin fen bölümlerinde öğrenim gören toplam 201 öğrenci katılmıştır. 17 cümle bulunan anket hazırlanıp, bu öğrencilere uygulanmıştır. Genel olarak anket verileri değerlendirildiğinde; öğrenciler birimlerin önemli olduğunu ifade etmelerine rağmen, “sınavlarda birimler yazılmaz ise puan kesilmelidir” şeklindeki 4. cümleye öğrencilerin büyük çoğunluğu olumsuz cevap vermiştir.

Anahtar kelimeler


kimya eğitimi, ölçü birimi, birimler, SI birimleri

Tam metin:

PDF