Beyin Yarı Kürelerinin Baskın Olarak Kullanılmasına Yönelik Öğretim Stratejileri

Dilek ERDURAN AVCI, Rahmi YAĞBASAN
5.150 4.456

Öz


Bu çalışmada, beynin yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi verilerek, beyin ve öğrenme ile ilgili yapılan araştırmalar eğitim açısından tartışılmıştır. Çalışmada birçok veri tabanı, internet üzerinde arama motorları taranarak konu ile ilgili belirlenen kitap, makale, tez ve bildiriler incelenmiştir. “Öğrenmenin merkezi olan beyinle ilgili bildiklerimizi, derslerimizde kullandığımız yöntem ve tekniklerle nasıl ilişkilendirebilir ve bu bilgileri eğitim ve öğretim sürecinde nasıl uygulayabiliriz?” sorusu kapsamında sağ yarı küre, sol yarı küre ve bütünsel beyin kullanımına yönelik öğretim stratejileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler


Beyin yarı küreleri, beyin baskınlığı, bütünsel beyin, öğrenme

Tam metin:

PDF