Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği

Yüksel GÖĞEBAKAN
2.719 907

Öz


Eğitim –Öğretim sistemi içerisinde bilginin verilme biçiminin önemi tartışmasız bir durum arz etmektedir. Bilginin öğrencilere verilme biçimi, bilginin kalıcılığı sorununu da beraberinde getirmektedir. Eğitim ve öğretimin kalitesi açısından, amaç, öğrencilerde bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Bundan dolayı da bilginin kalıcılığını sağlamak için, birçok öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada sanat tarihi öğretiminde kullanılan iki yöntemin (sunu-gösteri yöntemi (demonstrasyon) ve gezi-gözlem yöntemi) bilginin kalıcılığı açısından mukayesesi yapılmıştır. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine Eski Malatya Ulu CamisThe importance of the way of presenting the knowledge during education-instruction process is beyond discussion. The way knowledge is conveyed to the students raises the problem of retention of knowledge. In terms of the quality of the education and instruction process, the purpose is to have students retain the knowledge longer. Therefore, several instructional methods have been developed to ensure the long-term retention of knowledge. In this study, two methods used in teaching art history, presentation-demonstration method and field trips method, were compared in terms of retention of knowledge. In this respect, the third graders studying at the Department of Teaching Fine Arts in the Faculty of Education at Malatya İnönü University were introduced the Ulu Cami (Great Mosque) in Ancient Malatya using presentation and field trips methods. Pre-test and post-tests were administered on students in oSanat Tarihi, Sunu, Gezi-Gözlem, Sanat Tarihi ÖğretimiArt History, Presentation, Field-trip and direct observation, Teaching Art History Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1

Anahtar kelimeler


Sanat Tarihi, Sunu, Gezi-Gözlem, Sanat Tarihi Öğretimi

Tam metin:

PDF