Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Engin KARADAĞ, Tuğba KORKMAZ, Nihat ÇALIŞKAN, Sedat YÜKSEL
5.536 1.019

Öz


Öğretmen drama uygulamalarının önemli bir öğesidir. Öğretmen, hedefleri belirleyen, katılımcıya kazandırmayı gerekli gördüğü davranışları planlayan, bunun için drama tekniklerini seçen, araç-gereç ve materyalleri sağlayan ve sonuçta bireyin kazandığı davranışlar ile öğrenme sürecinin nasıl değerlendirileceğine karar veren kişidir. Bu araştırma eğitimsel drama uygulayan öğretmenlerin bu konudaki yeterliklerinin ölçülmesi için bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği öğretmenlik uygulaması dersini alan 256 öğrenci örneklem grubu olarak kullanılmıştır. Ölçek geliştirilirken mantıksal ve istatistiksel bir yaklaşım izlenmiştir. 256 öğrenci üzerinde uygulanan ölçeğin geçerliği &uuTeacher is an important element of drama application. Teacher is a person who determines aims, organizes gaining of necessary behaviors for participants and chooses techniques of drama, provides materials and equipment and at the end decides how to evaluate gained behaviors of students and learning period. This research aims to develop a scale which measures the sufficiency of teacher\'s educational drama application. In the research 256 students from education faculty primary school teacher\'s programmer are used a sampling group. During the development of scale statistics and logical approach are used. This scale is tested on 256 students with 3 different methods. These methods are (i) factor analysis, (ii) total matter correlations and (iii) matter distinctive. Sufficiency of organization of drama, sufficiency of application of drama period and sufficiency of setting the drama period are the parDrama, öğretmen yeterliği, ölçek geliştirmeDrama, teachers sufficiency, scale development Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1

Anahtar kelimeler


Drama, öğretmen yeterliği, ölçek geliştirme

Tam metin:

PDF