Türk ve Avrupalı Öğretmen Adaylarının İyi Öğretmen Tanımlaması Üzerine Bir Karşılaştırma

Nesrin ORUÇ
1.872 589

Öz


Her öğrencinin, ilkokuldan lisansüstü eğitime kadar, kendine ait iyi bir öğretmen tanımı vardır. Kimi öğrenciler, sürekli ders anlatan birilerini tanımlarken, kimisi grup bilincini geliştirmeye yoğunlaşmış birilerini anlatır. Diğerleri için ise, iyi öğretmen, bu iki tanımın arasında biryerlerdedir.‘İyi öğretmenin tanımı nedir?\' sorusu çok kültürlü bir gruba sorulduğunda cevap daha da karmaşık bir hal alır. Bu çalışma için 12 farklı ülkeden gelen 67 öğrenci kendilerine verilen anketi cevaplandırarak iyi öğretmeni tanımlamışlardır. Daha sonra t-testi kullanılarak Türk ve Avrupalı öğrencilerin cevapları kıyaslanmış ve sonuçta Türk ve Avrupalı öğrencilerin iyi öğretmen tanımları arasında farklılıklar görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Öğretmen, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Özellikleri

Tam metin:

PDF