Yüksek Eğitimde Eleştirel Düşüncenin Durumu ve Anlayışı

Kemal Sinan ÖZMEN
1.938 774

Öz


Bu makale Eleştirel Düşünce (ED) literatürünü yüksek eğitim bağlamında incelemektedir. ED üzerine en önemli çalışmalar, eğitim bilimlerinde bu konuya öncülük etmiş bilimadamlarının yorumlarıyla ilişkilendirilerek ve temel tanımlara dayanarak tartışılmıştır. Bunların yanısıra, ülkemizde ED\'nin gelişmesine katkı sağlamak adına ED\'nin yüksek eğitimde günümüzdeki yeri, eğitimcilerin eğilim ve görüşleri ve yüksek eğitim öğrencilerinin durumları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler


Eleştirel Düşünce, Aklın Alışkanlıkları, Yüksek Eğitim

Tam metin:

PDF