Müzikte Absolüt Duyuş

C.Hakan Çuhadar
3.404 2.555

Öz


Müzikçiler, diğer kişilere göre değişik özelliklere, farklı bilişsel yeteneklere sahip oldukları iddiası ile bilim çevrelerinde tartışılan insanlardır. Bu değişik özelliklerden birisi de absolüt duyuş yeteneğidir. Absolüt duyuş; “dış bir referans (ölçüt) sesin yardımı olmaksızın herhangi bir sesi tanımlayabilme” olarak karakteristikleşen bilişsel bir yetenektir. Farklı zamanlarda yapılan çalışmaların gösterdiğine göre, absolüt duyuşa sahip kişilerin toplum içindeki oranları % 0.01civarındadır. Profesyonel müzikçiler içindeki oranlarının da %20 den az olduğu tahmin edilmektedir. Kişinin absolüt duyuşa sahip olması, büyük ölçüde genetik altyapısıyla ilgili olsa da, bir o kadar da eğitimle ve müziğe başlama yaşı ile ilgilidir. Bu çalışmada absol&uuMusicians are debated people in the academic circles with the claim of they have both various characteristics and different cognitive personalities on the analogy those other people. One of these different characteristics is absolute pitch ability. Absolute pitch (AP) is a cognitive ability which can be characterized as to identify any tones (labeling) at a given pitch without using any external references. According to the different studies which were held in different times, the prevalence of people who have AP in community is estimated to be % 0.01. However, the prevalence of AP in professional musicians is also estimated less than 20%. Even AP acquisition is mostly related to person\'s genetics, it\'s also related to training and the age of beginning to music. In this study, from the starting point of AP is a rarely seen characteristic, the role of beginnAbsolüt Duyuş, planum temporale, sabit do, değişken doAbsolute Pitch, planum temporale , fixed do, moveable do Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1

Anahtar kelimeler


Absolüt Duyuş, planum temporale, sabit do, değişken do

Tam metin:

PDF