Didaktikte Antropolojik Kuram ve Kullanımına Yönelik Örnekler

Ayşegül SAĞLAM ARSLAN
4.035 878

Öz


Alan öğretimi araştırmalarında teorik çerçeve olarak kullanılabilecek bir kuramı tanıtmayı hedefleyen ve doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülen bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm didaktik bilimini tanıtmayı ve benzer bilim dalları ile arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda didaktik biliminin kendine öz bazı kavramları tanıtılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise didaktik biliminin en önemli teorik çerçevelerden biri olarak anılan ve 1980\'li yıllarda Y. Chevallard tarafından ortaya atılan Antropolojik Kuram tanıtılacak ve konuyu ilişkin örnek çalışmalar tartışılacaktır. İncelenen dokümanların analizinden, Antropolojik Kuramın özellikle herhangi bir ko This documentation study aiming to present a theoretical frame for didactical researchesis composed of two main parts: the first part aims to clearly state what the science of didactic is, and make apparent differences with other close domains. For this purpose, definitions and concepts specific to didactic are presented. In the second part, the Anthropological Theory, which was introduced by Y. Chevallard in the 1980\'s, and is one of the most important theory in didactic, is discussed, as well as related studies. The analysis of the documents used revealed that the use of the Anthropological Theory offers a new viewpoint to researches aiming to explain the relation between learning and teaching situations. Eğitim Bilimi, Didaktik, Antropolojik KuramScience Education, Didactic, Anthropological Theory Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1

Anahtar kelimeler


Eğitim Bilimi, Didaktik, Antropolojik Kuram

Tam metin:

PDF