Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

398.497 356.642

Dergi ana sayfa görseli

Cilt 35, Sayı 2

İçindekiler

Makaleler

21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi TAM METİN
Çelebi ULUYOL, Selami ERYILMAZ
Teorik Olarak Yapılandırılmış Sosyal ve Bireysel Katılım Faktörlerinin Ampirik Olarak Sınanması TAM METİN
Remzi Y. KINCAL, OSMAN YILMAZ KARTAL
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi TAM METİN
Mustafa Kayıhan ERBAŞ, Hüseyin ÜNLÜ, Tuğba DAVARCI
İki Boyutlu Matematik Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması TAM METİN
Veysel AKCAKIN, Ümran Betül CEBESOY, Yusuf İNEL
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi: Boylamsal Bir Araştırma TAM METİN
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Evrim BARAN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EV ZİYARETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ TAM METİN
Semra Erkan, İlknur TARMAN, Işıl Ömrüuzun, Yekta Koşan, Nilüfer Kuru, Sabiha Kaymak
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları TAM METİN
Abdulkadir ÖNER, Erhan ERTEKİN


ISSN: 1301-9058